Общинските съветници от ГЕРБ – Асеновград подкрепят заема на община Асеновград за Водния цикъл

Животът

29-09-2017, 07:05

Снимка:

ПП ГЕРБ

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Ръководени от интересите на Община Асеновград и на нейните жители и отговорността ни като общински съветници, подкрепяме решението за приемане на общински дълг

Общинските съветници от ГЕРБ – Асеновград излязоха с декларация „ЗА“ подкрепа на тегленето на заем по фонд ФЛАГ от община Асеновград, във връзка със завършването на Водния цикъл на общината. В нея се казва:
“Като потвърждаваме за пореден път, че подкрепяме всички усилия на общинската администрация за полагане на действия, в посока подобряване на живота на жителите на  община Асеновград

Д Е К Л А Р И Р А М Е:

Ръководени от интересите на Община Асеновград и на нейните жители и отговорността ни като общински съветници,  подкрепяме решението за приемане на общински дълг, във връзка с осигуряване на финансиране за изпълнение на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Асеновград, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, приоритетна ос „Води“, име и код на процедурата: BG 16M1OP002-1.006 “Изпълнение на ранни ВиК проекти“.

Макар и да считаме за неприемливи, по отношение на интересите на населението на Община Асеновград, поетите вече задължения от страна на Общинската администрация дългове, възлизащи на повече от 11 милиона лева, които задължават нашите съграждани за повече от едно десетилетие да изплащат грешките на настоящото управление, гласуваме „ЗА“, защото другата алтернатива води до невъзможност за извършване на горецитирания проект – неговия провал, а от там и възстановяване на цялата стойност, която е повече от 100 млн. лева.

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ също така искаме да изразим и своята неудовлетвореност от недалновидната политика, с която вече втори мандат се управлява Община Асеновград. Още през 2010 година този проект бе разработен и подготвен за кандидатстване от екипа на тогавашния кмет д-р Христо Грудев. С ясното съзнание администрацията провеждаше политика на спестяване, защото още тогава се знаеше, че за реализацията на този проект, ще трябва първо да се дофинансира с 10 млн. лева и на второ място да се намери временно финансиране за приключването му. В края на 2011 година общината бе реализирала икономии от близо 4 млн. лева. И ако това ръководство водеше нормална, разумна и правилна политика, днес нямаше да бъдем поставени в положение на крайност – да връщаме 20 млн. или 110 млн. лева.

И не на последно място настояваме за разум от страна на администрацията да си изпълнява качествено задълженията, за да не се наложи след една година, тук, в тази зала, настоящият кмет  да  обяснява как някой чиновник не е признал някакъв разход по проекта и сега част от тези 10 млн. лева, а не дай боже всичките, или повече от тях, да останат за сметка на Община Асеновград.

Нека не се забравя и фактът, че правителството на Бойко Борисов не дели общините по политически признак и именно то одобри  този жизненонеобходим за община Асеновград  проект.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен