Община Добричка може да емитира облигации

За рехабилитация на уличната мрежа

Община Добричка може да емитира общински облигации за финансиране на програмата за рехабилитация на уличната мрежа, съобщава БТА. Това предвижда новата наредба за управление на общинските пътища, която общинският съвет прие на свое заседание днес. Публичната емисия ще бъде пускана с решение на общинския съвет, а средствата за погасяване на задълженията по облигациите ще бъдат осигурявани с приемането на годишните общински бюджети.
Общината ще подготви дългосрочна програма за финансиране и развитие на пътната мрежа като в първите пет години трябва да бъде достигнато нормално ниво на експлоатация за всички пътни участъци, предвижда наредбата. В следващия период от десет години ще бъде извършена реконструкция на всички общински пътища.
Наредбата предвижда да бъде създадена информационна база с данни за всички отсечки с дължината и широчината на пътните платна, с вида на покритието, отводнителните съоръжения, банкетите, канавките, участъците с концентрация на пътни произшествия и други.