Българските земеделци са най-бедни на Балканите

Нашите земеделци получават вторите най-ниски заплати на Балканите

Българският работник в сектор "Земеделие" е най-бедният на Балканите със средно възнаграждение 419 евро. След него е само Македония, където земеделците получават 401 евро. Тези данни е съобщил президентът на КНСБ Пламен Димитров, който е открил международна конференция за заплащането в сектора, организирана от Федерацията на независимите синдикати в земеделието към КНСБ и с подкрепата на фондация "Фридрих Еберт", съобщиха от пресцентъра на КНСБ, цитира БНТ.

За сравнение в Хърватия заплатите за такъв вид труд са средно 926 евро. В Босна средното възнаграждение е 632 евро, в Черна гора - 771 евро. Най-богатите земеделски работници живеят в Словения, където получават по 1346 евро. Близо до нас е само Сърбия, където заплащането е 463 евро, е допълнил Пламен Димитров.

В дискусиите участваха 17 представители на различни синдикати от 6 държави, сред които Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина.

"На всеки лев допълнителна добавена стойност в сектор "Селско стопанство", работникът получава едва 30 стотинки към заплатата си", е посочил икономистът в КНСБ Любослав Костов. Според Института по социални и синдикални изследвания (ИССИ) към организацията в хранителната промишленост разходите за единица труд на час са 4,16 лв. Като процент от общите разходи на дейността това представлява едва 8,1 на сто.

Пак по данни на ИССИ разликата в заплащането на труда в България и в останалите страни-членки варира от 50 до 80 на сто за новите и от 3 до 10 пъти за старите.

Според президента на КНСБ Пламен Димитров у нас се наблюдава изкривяване на пазара заради европейските средства, които постъпват в сектор "Земеделие". От близо 15 млрд. лв., 11 млрд. лв. са били насочени към зърнопроизводството. Това концентрира огромни средства в малко ръце и пречи както на заплащането, така и на развитието на сектора като цяло, е заявил лидерът на конфередерацията.

Председателят на Федерацията на независимите синдикати Светла Василева е очертала целите на организацията до 2021 година - увеличение на доходите на работещите в сектора с 42 на сто и увеличаване на заетостта с 15 на сто, което да спомогне и за изсветляването на отрасъла, където близо 40 на сто са в сивия сектор.