Предстои стартирането на проект „Родители в заетост”

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Агенция по заетостта предстои да стартира изпълнението на проект „Родители в заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проект „Родители в заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще се реализира в подкрепа на родители с малки деца с цел улесняване на достъпа им до пазара на труда. За по-добро съчетаване на професионалните и семейните задължения на започващите или връщащи се на работа родители се предвижда безработни или неактивни лица (след регистрация в Дирекция „Бюро по труда”) да бъдат наемани на трудов договор като детегледачи и да полагат грижи за отглеждане на деца от 0 до 5 годишна възраст, които не са записани в детски ясли или градини.

Срокът, за който одобрените родители, могат да получат грижа за децата си е до 18 месеца. Родители, които към момента на кандидатстване, не са включени в заетост, ще могат паралелно да ползват до четири месеца услугата за отглеждане на дете и посредническите услуги на бюрото по труда с цел започване на работа.

Заявленията ще се подават лично от родителя/родителите във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната с приложен акт за раждане на детето/децата. Срокът за прием на заявления ще бъде посочен в прессъобщение на официалната страница на Агенция по заетостта.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен