Община Добрич е партньор по проект за обучение на безработни за предприемачи

Проектът предвижда включването на 40 лица

Община Добрич е партньор на фирма Авангард Персонал консултинг”ООД за реализация на проект „Стартъп по пътя към съвършенството“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предприемачество“. Проектното предложение е депозирано на 29.09.2017 г. То е ориентирано към подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане, чрез предоставяне на комплекс от обучения и услуги, както и предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране. Дейностите, които са включени са: информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество; предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност. Проектът предвижда включването на 40 лица (безработни - минимум 28, неактивни или работещи, в това число и младежи до 29 години) в дейности по информиране, мотивиране, предоставяне на обучения и консултации, които ще поставят основата за стартиране на собствен бизнес. Община Добрич ще предостави експерти и консултанти в отделните модули на обучение и ще информира бъдещите предприемачи за административните услуги, които предоставя за фирми – например: лицензи, разрешителни, местни данъци и такси, възможност за реклама, възможности за участие в събития за предприемачи, които общината организира. Проектът ще се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен