Книги и компютри получи регионалната библиотека

Над 190 заглавия на известни чуждестранни и български автори

Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ получи над 190 заглавия на известни чуждестранни и български автори за библиотечния си фонд и годишен абонамент за пет специализирани издания в сферата на енергетиката, минното дело, екологията за 2018 г. Книгите са подарък от „КонтурГлобал Марица Изток 3“, освен това компанията дари три компютърни конфигурации и модерен скенер за читалните на библиотеката.
„Това е чудесен подарък за цялата общественост на Стара Загора по случай празника на града, защото обогатеният библиотечен фонд и техническите подобрения ще бъдат на разположение на всички наши посетители“, сподели директорът на библиотеката надежда Груева.
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ подкрепя старозагорската библиотека от 2014 г, обновявайки книжното богатство, достъпно на жителите на града и удобствата и модерното оборудване за ползването му. Компанията бе наградена в категория „Подкрепа за библиотеките 2016” на Годишните награди на Българската библиотечно-информационна асоциация.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"