Съдът изпрати на Прокуратурата делото срещу Тотев, Кацарски и Колев за Зоопарка

Разпореждането е подлежало на протест от прокуратурата и обжалване от обвиняемите и защитниците

Окръжен съд  – Пловдив днес, 13.10.2017 г., изпрати в  Софийска градска прокуратура делото, образувано срещу Иван Тотев,  Димитър Кацарски и  Димитър Колев за изграждането на Зоопарка в града.
С разпореждане на съдията докладчик Елена Захова от 18.09.2017 г. Окръжен съд – Пловдив прекрати съдебното производство по НОХД №1301/2017 г. и върна делото на Софийска градска прокуратура за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. Окръжен съд – Пловдив прие, че в хода на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Дадени са указания прокуратурата да отстрани тези нарушения.
Разпореждането е подлежало на протест от прокуратурата и обжалване от обвиняемите и защитниците. Нито една от страните не се е възползвала от правото на протест или  жалба.
На 12.10.2017 г.  разпореждането на Окръжен съд – Пловдив  влезе в сила. Днес делото беше изпратено на Софийска градска прокуратура за отстраняване на нарушенията.