Разширяване на кръга от лица за корупционно преследване, искат от правосъдното министерство

Целта е наказателноправните норми да се прилагат симетрично за длъжностни лица от публичния сектор и за длъжностни лица от частния сектор

С промени в Наказателния кодекс се разширява обхватът на понятието за ,,длъжностно лице‘‘. Качеството ,,длъжностно лице‘‘ ще бъде изрично признато и на заемащите служба в общинските администрации, както и на хората, изпълняващи ръководна работа или работа при обединение от търговци или друга публична функция. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.
Проектът за промени на Наказателния кодекс, който ведомството публикува днес за обществено обсъждане, предвижда тази категория лица да бъдат включени в понятието „длъжностно лице“ в чл. 93 от Наказателния кодекс, като по този начин се разширява кръгът на лицата, които могат да бъдат преследвани за т.нар. ,,корупционни престъпления‘‘.
Целта е наказателноправните норми да се прилагат симетрично за длъжностни лица от публичния сектор и за длъжностни лица от частния сектор. Предвидените изменения са и в отговор на препоръките от Независимия анализ на структурния и функционалния модел на Прокуратурата и анализа на нейната независимост, изготвен през тази година.
„Съществуващите към момента наказателни механизми за ограничаване на проявените форми на корупция в частния сектор се нуждаят от изключително сериозно и задълбочено преосмисляне, най-вече в светлината на актуалната практика на Върховния касационен съд и инстанционните съдилища относно субекта на престъпленията по Глава VIII, раздел II от Особената част на Наказателния Кодекс, а именно, че това е само лице, заето в държавен орган или обществена организация или изпълняващо публична функция“, пише в мотивите на законопроекта.
Предлага се нов състав на престъпление за длъжностните лица, които нарушават или не изпълняват задълженията си или превишат правата си и от това произлизат значителни вредни последици за физически, юридически лица или обединения. Планираното наказание е до 3 г. затвор и лишаване от права. За първи път търговията с влияние при осъществяване на търговска дейност се обявява за престъпление. Това деяние се характеризира с висока степен на обществена опасност, но в момента не попада в обхвата на наказателния закон. Законопроектът предвижда наказание до 5 г. лишаване от свобода и глоба за търговци, ръководители и служители в юридически лица и еднолични търговци , които искат или приемат подкуп, за да упражнят влияние при вземане на решение от друго лице.
От наказателна отговорност се освобождават лицата, които са предложили, обещали или дали неследващ се дар или облага на лице, ако са извършили деянието, за да защитят законно право или интерес и ако незабавно и доброволно са съобщили за това на властта. За искане, даване, получаване и посредничество при т.нар. ,,стопански подкуп‘‘ по чл. 225б от Наказателния кодекс отпада изискването облагата да е само имотна. Размерът на наказанието за стопански подкуп се увеличава от до 2 г. и глоба от 100 до 300 лв. на до 5 г. и глоба от 500 до 2 хил. лв.