България изпраща в ЕС половин процент от работната си сила

Статистиката бе представена във връзка с обсъжданите в Европейския парламент промени в директивата за командированите работници

Броят на българите, изпратени на работа в ЕС, съставлява 0,5 на сто от броя на работещите у нас. Това показват данни на Европейската комисия за 2015 година, представени от Европейския парламент. Същевременно делът на приетите у нас чуждестранни работници от държави от ЕС е пет пъти по-малък (0,1 на сто от общия брой заети в нашата страна).
Сходна тенденция се наблюдава в Чехия, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембур, Унгария, Португалия, Румъния, Словения и Словакия. Полша отбелязва най-значителната разлика в съотношението - изпратените в ЕС са 2,9 на сто от работещите, а приетите чуждестранни работници от ЕС са 0,1 от пазара на труда.
Белгия, Германия, Франция, Австрия, Швеция и Великобритания отчитат обратното съотношение - при тях броят на изпратените в чужбина работници изпреварва броя на приетите. Данните показват също, че българи най-често биват пращани на работа във Франция, Белгия и Германия.
Статистиката бе представена във връзка с обсъжданите в Европейския парламент промени в директивата за командированите работници. Тази европейска разпоредба засяга хората, изпратени от своя работодател в друга държава от ЕС временно за извършването на услуга.
Според одобрените снощи от парламентарната комисия по заетостта промени, занапред изпратените в чужбина работници следва да получават еднакво възнаграждение за еднакъв труд, независимо от коя страна от ЕС произхождат. Предвижда се също след изтичането на първоначален срок от 24 месеца за командированите работници да бъде прилагано изцяло местното трудово законодателство.
Средствата за пътуване и нощувка следва да бъдат покривани от работодателя или включени в заплатата. Двугодишният срок на отстъпка може да бъде удължен, ако дружеството, изпратило работника, се нуждае от допълнително време за извършването на услугата.
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен