Стартира проект за ревизия на списъка на професиите

Животът

18-10-2017, 09:26

Снимка:

МОН

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

В работните срещи ще вземат участие представители на Европейската комисия

Министерството на образованието и науката е домакин на работни срещи, свързани с нова дейност по приоритетна област в професионалното образование и обучение „Професионалните квалификации в България като мост между търсенето и предлагането на умения на пазара на труда“.
Със срещите, които започнаха на 16 октомври, стартира 18-месечна проектна дейност за преглед на Списъка на професиите в професионалното образование и обучение (СППОО) и механизма за разработването на държавни образователни стандарти (ДОС) в системата на професионалното образование и обучение. В работните срещи ще вземат участие представители на Европейската комисия.
Проектът „Подкрепа за въвеждане на Национална квалификационна рамка чрез ревизиране и приспособяване на Списъка на професии за професионалното образование и обучение“ е едно от 12-те приоритизирани искания, определени за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи на национално ниво с Решение на Министерския съвет от 2 юни 2017 г. Експертната помощ ще се осъществява чрез Службата за подкрепа на структурните реформи (Structural Reforms Support Service) и с партньорската подкрепа от изследователския център CINOP – Холандия. Предвидени са няколко фази на проекта. Първата е предварителна фаза за определяне обхвата на проекта чрез серия от срещи между екипа от ЕК, CINOP и ключови заинтересовани страни в България - министерства и агенции, работодателски организации, обучителни организации и образователни институции, неправителствени организации.
Втората фаза включва анализ и подготовка на доклад с предложения от страна на изпълнителите на партньорската помощ  CINOP.
Третата фаза обхваща дейностите по реализация на проекта - преглед на Списъка на професиите в професионалното образование и обучение (СППОО) и механизмите за разработване на държавни образователни стандарти в системата на професионалното образование и обучение и представяне на предложенията за промени на национален семинар, и  последната фаза са заключителните дейности – изготвяне на заключителен доклад с препоръки и организиране на семинари и работни срещи за представянето му.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен