Дарение направиха Даниела Димитрова и Жени ГЕРБ – Добрич

На Преходното жилище

Народният представител и областен координатор на Жени ГЕРБ Даниела Димитрова, както и членове на дамската организация в Добрич посетиха Преходното жилище в града. Те връчиха на директора на социалната услуга Николай Раданов дарение от хранителни продукти, осигурени от членовете на ЖГЕРБ.

Дамите се запознаха и с едно от момичетата от Преходното жилище, което сподели своята мечта да завърши курс и да работи като масажист. Стана ясно, че намирането на работа е проблем за по-голяма част от настанените там. Даниела Димитрова увери, че при желание от тяхна страна, ще направи необходимото, за да може да се осигури заетост за младите хора от социалната услуга. Народният представител се ангажира и с организиране на празник за Коледа за тях.

В Преходното жилище в момента са настанени шестима младежи на възраст над 18 години. Те са израснали в институции и всички са с увреждания. Социалната услуга им дава възможност да водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция и социалното им включване.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен