Още един магистрат от Окръжен съд - Добрич получи отличие

Мисия Добрич

25-10-2017, 16:10

Снимка:

dobrichutre.bg

Автор:

dobrichutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

ВСС награди с "личен почетен знак" заместник-председателя на АС - Плевен

„Личен почетен знак: първа степен - златен“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри съдия Албена Пеева от Окръжен съд - Добрич, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, и по повод навършване на пенсионна възраст. Албена Пеева ще отстъпи от длъжността „съдия“ на 1 ноември.

Предложението за награждаване на магистрата е направено от председателя на Окръжния съд Галатея Ханджиева, която посочва в мотивите си, че с безупречното и образцово изпълнение на служебните си задължения, съдия Пеева е спечелила както уважението на  своите колеги, така и на обществото. Съдия Пеева се отличава с високия си професионализъм, а резултатите от инстанционния контрол на постановените от нея съдебни актове, сочат качеството на правораздавателната ѝ дейност.

Албена Пеева има над 42-годишен юридически стаж. Започнала е кариерата си като юрисконсулт, след което е била съдебен изпълнител и съдия в Районен съд - Добрич. Десет години тя е работила като адвокат, а от 2004г. отново става съдия в Районния съд. От 2006-а година насам тя е част от гражданската колегия на Окръжния съд. Има ранг на „съдия във ВКС и ВАС".

Както вече беше съобщено, още един магистрат от Окръжен съд - Добрич  напуска съдебната система с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен“, присъден отново с решение на Съдийската колегия на ВСС. Това е Флорентина Неделчева, която днес отстъпи от заеманата длъжност „съдия“ поради навършване на пенсионна възраст. Съдия Неделчева е получила поздравителен адрес от председателстващия Съдийската колегия на ВСС Лозан Панов, в който се казва: „Благодарим Ви за усилията и за личния Ви принос за въздаване на правосъдие, което да носи на хората онова от години липсващо чувство за справедливост!“.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"