Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ: Европейското законодателство трябва да се прилага ефективно

ЕС трябва да има ясно, разбираемо, последователно и прецизно законодателство

„Ефективното прилагане на законодателството на ЕС е от съществено значение, за да могат гражданите и предприятията да извлекат ползи от политиките, които изготвяме“. Това заяви Емил Радев по време на дебат в Европейския парламент относно мониторинга за прилагане на правото на Европейския съюз.
По време на дискусията стана ясно, че най-много нарушения през 2015 г. е имало в областта на мобилността и транспортът, енергетиката и околната среда. Основен проблем, отново е лошото или ненавременно транспониране на директивите от държавите членки.
„Големият брой производства за установяване на неизпълнение на задължения през 2015 г. показва, че гарантирането на навременното и правилно прилагане на законодателството на Европейския съюз в държавите членки остава сериозно предизвикателство“, заяви Емил Радев.
ЕС трябва да има ясно, разбираемо, последователно и прецизно законодателство, за да се улесни прилагането на правото на Европейския съюз от държавите членки. В изработването на законодателството трябва също да се взема предвид практиката на Съда на ЕС, в която се набляга на необходимостта от предвидимост и предсказуемост на разпоредбите на ЕС.
Според Емил Радев правилното прилагане на правото ще гарантира, че физическите лица и дружествата могат да се възползват от правата си и да получат бърза и ефективна правна защита, ако тези права са нарушени.  А ако законодателството не се изпълнява или прилага правилно, това ще отслаби доверието на гражданите в Европейския съюз.
Всяка година Европейската комисия публикува доклад, в който се прави преглед на резултатите, постигнати от страните по прилагането на правото на ЕС, и се изтъкват основните развития в областта през годината. Докладът се изпраща на Европейския парламент и на националните органи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен