ООН: В 70 страни смятат хомосексуализма за престъпление

Общество

29-10-2017, 06:00

Снимка:

wikimedia

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

В някои от тях все още има смъртно наказание

Еднополовите взаимоотношения се смятат за престъпление в повече от 70 държави, а представителите на сексуалните малцинства, които живеят в тях, са изправени пред тежки нарушения на човешките права. Това става ясно от доклад на независимия експерт на ООН за защита от насилие и дискриминация на основата на сексуална ориентация и полова идентичност Витит Мунтарборн, предаде PinkNews.

„Днес криминализирането на еднополовите връзки се наблюдава в повече от 70 страни, а в някои от тях все още съществува и смъртното наказание за това“, каза Мунтарборн.

Според него, дори ако държавата няма закони, които приравняват хомосексуализма към престъпленията, те могат да действат чрез „нормативни актове, отнасящи се до правилата на общественото приличие и реда, които се използват за преследване на хора въз основа на тяхната сексуална ориентация и полова идентичност“.

Експертът призова страните да отменят тези закони, както и да не приемат разпоредби, които биха могли да бъдат използвани за преследване на хора поради тяхната ориентация. В допълнение, той призова за приемането от страна на правителствата и частния сектор „ефективни мерки за борба с дискриминацията“, което ще допринесе за „изграждането на общество, разбиращо и уважаващо сексуалното разнообразие.“

В своя първи доклад, публикуван на уебсайта на ООН, Мунтарборн отбелязва, че криминализирането на еднополовите отношения е в противоречие с международните правни задължения на държавите, които изискват да се защити неприкосновеността на личния живот и гарантирането на свободата от дискриминация. Според него, задържането на основата на сексуална ориентация „трябва по дефиниция да се разглежда като произвол“, а смъртното наказание за хомосексуализъм „е нарушение на правото на живот“, противно на Международния пакт за граждански и политически права.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен