Правителството прие Национален план за противодействие на тероризма

Основни цели на плана са осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националните интереси на България

Министерският съвет прие Национален план за противодействие на тероризма. Документът е изготвен в отговор на устойчивото нарастване на нивата на терористична заплаха в световен мащаб и в изпълнение на разпоредби на законите за противодействие на тероризма и за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.
Основни цели на плана са осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националните интереси на България срещу терористични заплахи, координиране на действията на компетентните държавни органи и превенция чрез установяване и отстраняване на факторите, способстващи извършването на тероризъм.
Планът създава организация за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията при осъществен терористичен акт.