Започват да почистват участъци от корекцията на река Добричка

Мисия Добрич

03-11-2017, 13:51

Снимка:

dobrichutre.bg

Автор:

dobrichutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Няма опасност за наводнение от река Добричка

Предстои почистване на река Добричка

С 50 000 лева

Започва почистването на участъци от корекцията на река Добричка. Това стана след финализиране на обществената поръчка за избор на изпълнител за почистването на реката и нерегламентирани замърсявания на територията на град Добрич. Избраният изпълнител и за двете позиции е „Танатос“ ООД. Общата стойност на договора по всяка обособена позиция е 50 000,00 лв. без ДДС или 60 000,00 лв. с ДДС. Крайният срок за изпълнение по двата договора с избрания изпълнител е 31.12.2017г., считано от датата на подписване.  Услугата по почистване на участъци от корекцията на река Добричка на територията на Община град Добрич с цел поддържане проводимостта на речното й легло ще обхване участъци с дължина 13 936 м. Това са: участъкът от околовръстен път посока с. Богдан до приток „Сердика; участъкът от приток „Сердика“ до околовръстен път за с. Врачанци; участъкът от приток „Сердика“ до вливането му в река Добричка и притокът „Йовково“ до влизането му в приток „Сердика“. Предвижда се 90% от дейностите да се извършат механизирано и 10% - ръчно. Дейностите, които ще се извършват са почистване на дънни наноси включително натоварване на транспорт; събиране и товарени на битови отпадъци от коритото на реката и в сервитута й. Предвижда се и третиране на водната растителност с тотален хербицид, като основното изискване е същия да бъде нетоксичен за водни екосистеми. При изпълнението на настоящата поръчка извозването на строителните и битови отпадъци ще става на регионалното депо при с. Стожер.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен