Симеонов откри дискусия за малките и средни предприятия

Валери Симеонов: България отправя три основни послания – консенсус, конкурентоспособност и кохезия.

Мащабът на заетата работна ръка и брутния продукт, произвеждан от малките и средни предприятия в България, бяха основните акценти в изказването на заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика Валери Симеонов, с което той откри дискусията „Повишаване на ефективността на политиките за малки и средни предприятия“.
Вицепремиерът посочи, че националната стратегия за развитие на малките и средни предприятия 2014-2020 е разработена съобразно водещите принципи на Акта за малкия бизнес на Европейската комисия и има за цел да насърчи предприемачеството, да подобри условията за икономическа дейност, да разшири достъпа до финансиране на малкия бизнес, както и позициите им на международните пазари.
Симеонов отбеляза, че по време на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз, България отправя три основни послания – консенсус, конкурентоспособност и кохезия. И трите са с директно отражение и потенциал да поставят акцент върху малкия и среден бизнес, като българското правителство има волята това да се реализира.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен