НАП - Плевен продава лек автомобил BMW

Първоначална цена 31 200.00 лв.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 23.11.2017 г. от 10:00 ч. . Лек автомобил марка BMW, модел 7 ЕР РЕИХЕ, , цвят ЧЕРЕН, година на производство 2011г., мощност 180kw, гориво дизел.

Първоначална цена 31 200.00 лв.

Огледът ще се извършва всеки присъствен ден от от 13.11.2017 г. до 17.11.2017г., от 09:00 ч. до 17:00ч., на адрес по местонахождение на МПС-то в гр. Плевен, ул. «Кара Кольо» № 1.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр..Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg