МОСВ представи пред френски инвеститори приоритетите по околна среда за председателството

Атанаска Николова участва във форум с представители на 24 големи компании, организиран от Посолството на Франция у нас

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова представи пред френски работодателски и бизнес организации приоритетите на МОСВ в рамките на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. Днес тя участва във форум с представители на 24 големи компании, организиран от Посолството на Франция у нас.

„Основен приоритет на европейско ниво е запазването на високите стандарти в околната среда и качеството на живот чрез устойчиво развитие и „зелена икономика“, каза зам.-министърът. Тя постави фокус и върху прехода към кръгова икономика, ефективното използване на ресурсите, намаляване на въздействието върху околната среда и постигане на устойчив растеж чрез екоиновации. България ще е активна в законодателните и политически инициативи за създаване на подходящи условия за иновативни решения в областта на качеството на атмосферния въздух и прилагането на най-добри практики за намаляване на вредните емисии.

Представители на френския бизнес изразиха безпокойство от различните регулации в сектора в отделните страни членки и подчертаха нуждата от въвеждане на финансови инструменти за подпомагане прилагането на принципите на кръговата икономика в производството. Атанаска Николова заяви, че сред основните приоритети на българското председателство са по-доброто регулиране в сферата на околната среда, подкрепа на  балансирани законодателни решения, гарантиращи устойчивиинвестиции и просперитет на  общността.

Интерес предизвика и поканата за участие в 21-ия Европейски форум по екоиновации в областта на качеството на въздуха на 5 и 6 февруари в София догодина, организиран от МОСВ и Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК.