Нова глоба от 100 000 лева за община Добрич заради плочките в центъра

Мисия Добрич

10-11-2017, 09:58

Снимка:

dobrichutre.bg

Автор:

dobrichutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Общинският съвет в Добрич е приел над 500 докладни записки през мандата

Вследствие работата на предния кметски екип

В писмо от МРРБ до кмета на Добрич Йордан Йорданов, получено на 9 ноември се посочва, че в Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ е регистриран сигнал за нередност във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Реконструкция на бул. 25 – септември – пешеходна зона“. Управляващият орган счита, че констатираните недостатъци поставят под съмнение както качеството на извършените строително-ремонтни дейности, така и ефикасността и ефективността на направената инвестиция като цяло. Съгласно действащото законодателство се предвижда възможност да бъде определяна корекция в размер на 100 на сто от сумата на допустимите разходи, поискани от бенефициента по договора за безвъзмездна финансова помощ. Отделно от това е дадена възможност за оперативна преценка на УО за намаляване на този размер: „Корекцията може да бъде намалена на 2 на сто, когато естеството и тежестта на индивидуалното или системното нарушение не оправдава определяне на по – висок размер“.  Поради тази причина УО, счита, че тежестта на нарушението не оправдава финансова корекция в размер на 100 на сто от стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, тъй като „същата би била прекомерно завишена спрямо допуснатото нарушение“. Поради тези съображения размера на корекцията, който се предлага е 2% от сумата на допустимите разходи. Община Добрич разполага с двуседмичен срок, в който да направи бележки и възражения по констатациите и предвидената финансова санкция, включително и да представи писмени доказателства. От своя страна Община Добрич изпрати писмо до районния прокурор с искане да се извърши проверка, която да установи има ли данни за извършено престъпление по повод изпълнението на дейностите по ремонта на пешеходната зона.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"