Расте броят на разрешителните за строеж на сгради

Мисия

12-11-2017, 09:00

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Цветанов : Благодарение на усилията на премиера Борисов се ускори работата по русенски проекти

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 4.0%

През третото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Русе са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради със 105 жилища в тях и 12 643 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 54 други сгради със 17 669 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 4.0%, жилищата в тях – с 208.8%, а общата им застроена площ – с 95.0%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 25.6%, докато общата им застроена площ намалява с 23.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 18.8%, жилищата в тях – с 52.5%, а разгънатата им застроена площ – с 19.2%. Нарастване се наблюдава при издадените разрешителни за строеж на други сгради с 3.8%, докато тяхната РЗП е по-малко със 73.2%.

Най-голям е броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в община Русе, като делът им в общия брой за областта достига 69.2%, делът на жилищата в тях формира 91.4%, а този на разгънатата им застроена площ – 89.2%.

 

През третото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 23 жилищни сгради с 82 жилища в тях и 10 004 кв. м РЗП, както и на 28 други сгради с 5 771 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 8.0%, докато жилищата в тях нарастват със 74.5%, както и разгънатата им обща застроена площ – с 23.2%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 9.7%, а разгънатата им обща застроена площ – с 16.1%.

В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. стартиралото строителство на жилищни сгради нараства с 43.8%, броят на жилищата в тях – с 39.0%, а общата им застроена площ – с 31.8%. Започнатите други сгради са повече с 33.3%, докато разгънатата им обща застроена площ намалява с 60.4%.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"