Р. Порожанов: Няма битка между производители и потребители

Още от 2006 г. България следва много стриктно недопускането на продукти, в които има антибиотици

Категорично няма битка между производители и потребители. Това заяви в ефира на БНТ земеделският министър Румен Порожанов. "Темата с храните е от особена важност - най-вече качеството на храните, здравословните храни. Това, което се произвежда в България, това, което се внася и това, което се предлага на българския потребител, на пазара е под строг контрол на всички изисквания за здравословни храни и за качество", каза още министър Порожанов.

Министърът на земеделието коментира и въпроса как държавата гарантира, че няма антибиотици и вредни вещества в пилешкото месото и в храните въобще.

"Още от 2006 г. България следва много стриктно недопускането на продукти, в които има количества от ветеринарно-медицински препарати, в т.ч. и антибиотици да бъдат продавани на пазара. Това е една разработена програма, която се съгласува задължително и с ЕК и по която непрекъснато има проби, които се извършват. Ползването на един антибиотик в една ферма задължително се извършва с рецепта на лицензиран ветеринарен лекар, в която е упоменато количеството, което да се ползва, времето за което се ползва, времето което след ползването не може да се използва - това е т. нар. медицински фураж, който се потребява и след това времето, в което не може от конкретните животни да бъде предлаган продукт на пазара. Това се следва докато не спаднат остатъчните в рамките на нормалното нива на тези ветеринарно-медицински продукти в рамките на допустимите стойности", обясни Порожанов.

Той уточни още, че у нас се правят около 520-530 проби годишно по тази програма. Тази година от тези над 300 направени проби, няма положителен резултат. През миналата година е имало само един положителен резултат, а през по-минатала - 3, свързани с препарати в патешкото месо.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен