Община Генерал Тошево закупи нов многофункционален трактор

За стопански дейности

Нов многофункционален трактор-челен товарач, марка JCB, ще подпомогне стопанските дейности в община Генерал Тошево. Благодарение на новозакупената техника голяма част от дейностите, които в момента се извършват от външни изпълнители, ще бъдат осъществявани от служители на Общината. Освен възможността за челно товарене тракторът е снабден и с багерна кофа, която му позволява извършването на различни изкопни работи. Високата проходимост на товарача ще допринесе за своевременни действия при възникнали бедствени ситуации, каквито през тази година не липсваха. Общата стойност на новата техника е 124 900 лв. без ДДС, изцяло осигурени от общинската хазна.
Това е поредната стъпка на общинското ръководство към обновяване на материалната база. Специализираният автопарк вече разполага с два трактора с ремаркета, верижен снегорин, два автомобила с вишка, трактор – Т 150, както и новия челен товарач.