Какво показа анализът на животински кости от XIV век в Русокастро

Животът

29-11-2017, 12:59

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Открито е водохранилището на замъка на крепостта Русокастро

Това са животни, отглеждани за войскови нужди, и които в никакъв случай не са ползвани в домашните стопанства

Приключи анализът на животинските кости от разкопките на крепостта Русокастрон. Откритите от юни до октомври 662 броя такива останки бяха изследвани от археозоолога д-р Георги Рибаров.
Стана ясно, че жителите на града през 13-14 век са ядели месо от различни животински видове. Прави впечатление, че цели 25% от общия брой кости  е на диви животни – дива свиня, благороден елен, сърна, див заек, фазан, лебед.
Това показва, че за средновековните хора ловът е бил един сериозен поминък. От особена важност е и откриването на кости от диво говедо – тур, който достига на тегло до 1100 килограма и ловът му е бил много опасен.

Прави впечатление, че консумираните прасета са предимно 6-8 месечни. От дребните преживни за храна са употребявани  повече овце, отколкото кози. От домашните птици са открити кости на гъска.
Много важна информация е добита от изследването на конските кости. Стана ясно, че те са от селектирани породи, ползвани за езда, а не за теглителна сила. По показатели те се доближават до костите от коне, открити в Царевец.