Фирма нае 38 младежи на работа в туризма в Гоце Делчев

Проектът "Ново начало за безработни и неактивни лица“ даде шанс за работа на млади хора

Нови работни места за 38 лица разкри фирма „Билта“ ЕАД по проект BG05M9OP001-1.003-0792 в Гоце Делчев. Проектът „Ново начало за безработни и неактивни лица в „Билта“ ЕАД“ даде шанс за работа на млади хора, които изпитват трудност в реализиране на своя трудов потенциал. Работните места са в сферата на туризма и туристическите услуги в Неврокопския край. Осигуреното финансиране от Европейския съюз е в размер на 389 000 лева, които представляват около 22% от общата стойност на средствата, които „Билта“ ЕАД е инвестирала в обектите и дейностите, свързани с туризма. Това стана ясно по време на заключителна пресконференция по проекта, която се проведе пред местната общественост в хотел Uva Nestum Wine & SPA. На пресконференцията присъстваха Иван Биларев – изпълнителен директор на „Билта“ ЕАД, представители на Бюрото по труда и Община Гоце Делчев, представители на медиите, назначени по програмата служители и други заинтересовани лица.
Резултатът от проекта е, че са разкрити 38 нови работни места, за които са наети 38 търсещи работа лица, неактивни и безработни, от които 22 младежи до 29 г. включително за период до 12 месеца по трудово правоотношение. Предоставено е професионално обучение на 33 от новонаетите лица. Всички лица са преминали успешно обучението и са получили удостоверения за професионално обучение или свидетелства за професионална квалификация. След приключване на проекта, считано от 30.11.2017 г., новоразкритите работни места ще се запазят дългосрочно за повече от 1 година, сред които позиции като администратори в хотелиерството, сервитьор-бармани, готвачи, пиколо и камериери.
В рамките на проекта, който се реализира по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“, бе закупено и специализирано хотелиерско и офис оборудване за новите работни места и униформено и работно облекло за новонаетите служители.
„Безработицата е сериозен проблем за всяко общество, което се стреми да просперира. Затова като социално-отговорен инвеститор в „Билта“ ЕАД вярваме, че с реализацията на проекта „Ново начало за безработни и неактивни лица в „Билта“ ЕАД сме подпомогнали едни от най-уязвимите групи на пазара на труда, като в същото време сме дали добър пример за инвеститорите и предприемачите в района“, заяви Иван Биларев - изпълнителен директор на „Билта“ ЕАД, бенефициент по проекта. „Основна цел на нашата дейност е популяризиране на Гоце Делчев и региона като целогодишна туристическа дестинация. Продължаваме да инвестираме в обучението на служителите и вярваме, че професионалното обслужване и богатството на туристически забележителности ще превърнат района в търсено и предпочитано място за туристите от страната и чужбина”, допълни Биларев.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"