Тече полицейска акция срещу пияни и дрогирани шофьори

Полицейските екипи следят и за наличие на валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“

До неделя, 17 декември, в България и във всички страни, членки на Европейската мрежа на службите на пътна полиция – TISPOL, се провежда полицейска операция за установяване на употребата на алкохол, наркотични вещества или техни аналози от водачите на моторни превозни средства.

Осъзнаването от водачите на последствията, които биха причинили, управлявайки МПС, след като са пили или употребили наркотични вещества, е една от целите на акцията.

Една от трите основни причини за възникване на тежки инциденти на пътя в Европа, с голям брой жертви, е точно управлението на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества.

По време на проверките освен за алкохол и наркотични вещества полицейските екипи следят и за наличие на валидни задължителни застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Според закона

С последните редакции от 2017 г. на Закона за движението по пътищата, разпоредбата на чл. 5, ал. 1 е категорична, че „на водача на пътно превозно средство е забранено да управлява ППС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози“.

Също така е забранено на водача, собственика или упълномощения ползвател на МПС да предоставя управлението му на водач, който е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози – чл. 102, ал. 1, т. 1.

По отношение на принудителните административни мерки чл. 171, т. 1, б. „б“ постановява, че на водач, който управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, временно се отнема свидетелството за управление на МПС.

В т.2, б. „и“ на същия чл. 171 от ЗДВП е предвидена принудителна административна мярка временно спиране от движение МПС на собственик, който допуска или предоставя управлението на МПС на друг водач, който е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози.

Собственик на автомобил, който бъде установен от пътните полицаи да шофира след употреба на алкохол или наркотични вещества, но откаже да му бъде направена съответната проба, рискува прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до една година.

Наказанията за нарушенията са регламентирани в чл. 174 от ЗДвП, съгласно който:

Се наказва с лишаване от право да управлява МПС, трамвай или самоходна машина, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух:

1. над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително - за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.;

2. над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително - за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.

Когато описаното по-горе нарушение (по чл. 174, ал. 1) е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява МПС, трамвай или самоходна машина за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.

Водач на МПС, трамвай или самоходна машина, който откаже проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.

Съгласно Наказателния кодекс управлението на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда се наказва с лишаване от свобода от 1 до 3 години и с глоба от 200 до 1000 лв.

При управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози наказанието е лишаване от свобода от 1 до 3 години и с глоба от 500 до 1500 лв.