Набират кандидати за селскостопанска работа в Португалия

От Агенцията по заетостта

Португалската фермерска организация набира сезонни селскостопански работници за бране на меки плодове, предимно малини, за няколко от включените в организацията работодатели. Работи се в пет ферми, много се държи на качеството на набраната продукция и хигиената по време на работа.

Изисквания: Възраст между 18 и 50 години; физическа пригодност и издръжливост; чисто свидетелство за съдимост; завършен 8 клас /основно образование/; с предимство са кандидатите с опит. Владеенето на английски, португалски или испански език не е задължително условие. Сезонна заетост за период от 2-3 месеца. Заплащане - 618.33 евро бруто при 5 дневен режим, възможност за извънреден труд със заплащане до  1068 евро. Осигурено настаняване, заплащат се само режийните разходи в размер на 1 евро на ден. Работодателят плаща пътните и ги удържа от първата работна заплата. Нужни са 250 евро джобни пари.

Интервюта със записаните кандидати ще бъдат през втората половина на м. Януари 2018 година. Краен срок за записване: 06.01.2018 година.