За 4 години приемът на първокурсници във ВУЗ е паднал от 65 000 на 51 000

През 2013 г. общо студентите по математика в страната са били 500, намалели са до 417 през 2015 г., а сега са 435

"През последните четири години приемът във висшите училища за първокурсници е намален от 65 000 на 51 000 бройки", каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на седмото издание на рейтинговата система на висшите училища у нас, предаде БТА.

"Голям ли е приемът в българските висши училища – това е един от най-често дискутираните въпроси в публичното пространство, коментира министър Вълчев. Той съобщи, че през тази година приетите студенти в първи курс са 51 000. От тях 38 000 са приети за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „професионален бакалавър“. От общия прием 79 процента е приемът в редовна форма на обучение и това означава, че сред приетите първокурсници има и такива, завършили средно образование в предходни години", посочи министърът.

"През следващата година няма да утвърдим прием в 15 професионални направления в различни висши училища, по които е имало държавно субсидиран прием през предходните години. Това е предимно в професионалните направления, в които има политика за най-голямо намаление на приема. И това са направленията – икономика, администрация и управление, и туризъм. В професионалното направление икономика във всички висши училища през последните две години се намалява приемът, дори и в УНСС. Същото важи и за направлението администрация и управление, с изключение на Софийския университет", обясни министър Вълчев.

Той каза, че професионалните направления са 52, държавните висши училища са 37, а общо с частните – 51, са всички университети у нас. "Тези 37 държавни висши училища обучават в общо 298 професионални направления, например СУ обучава в 29 направления, а УАСГ – в 1 професионално направление", отбеляза министър Вълчев. Той уточни, че от тези 298 професионални направления в 15 няма да бъде утвърден прием. „Това не означава, че за целите професионални направления няма да бъде утвърден прием, а в отделни висши училища. Политиката за следващите години ще бъде за продължаващо намаление на приема в професионалното направление икономика“, коментира образователният министър.

По думите му изводите от рейтинговата система са, че се подобряват показателите за облагаем и осигурителен доход в професионалните направления, които са приоритетни и изискват по-задълбочено изучаване на математика и природни науки. Най-много се подобрява облагаемият доход в металургията, електрониката, електротехниката, автоматиката, общото инженерство, аграрните науки, медицинските науки, информатиката и компютърните науки. Министър Вълчев призова учениците да учат математика и природни науки, ако искат да имат добра реализация. "Може да прогнозираме, че това ще са професионалните направления, които ще имат най-голям очакван бъдещ ръст на доходите и най-добра реализация на пазара на труда", обобщи министър Вълчев.

Според него „може би трите професионални направления, които са с най-незаслужено ниско търсене, са математика, химически и физически науки“. "Най-притеснителен е малкият брой на студенти в тези направления и затова ще направим промени в постановление 64, с което се регулира приемът", отбеляза министър Вълчев. Той съобщи, че през 2013 г. общо студентите по математика в страната са били 500, намалели са до 417 през 2015 г., а сега са 435.