Наливат 500 хил. лв. в добив на строителни материали край Айтос

Предвидените инвестиции за периода на концесията за обезпечаване на производствената дейност са в размер на 499 000 лв

Правителството предостави на „Бургаспътстрой“ АД концесия за 35 години за добив на строителни материали – пепелни туфи и туфити, от находище „Айтос“.

Кариерата се намира в землището на Айтос. Очаква се постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 541 800 лева без ДДС, които ще се разпределят между държавния бюджет и бюджета на общината.

Предвидените инвестиции за периода на концесията за обезпечаване на производствената дейност са в размер на 499 000 лв.



Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"