СО стартира кампания за раздаване на безплатни домашни компостери

Кампанията на Столична община за предоставяне на безплатни компостери на домакинствата стартира през 2010 г.

Всички желаещи граждани да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявка за това в районната администрация до 26.01.2018 г. След изтичане на срока, заявките ще бъдат обработени от СО и в началото на 2018 г. предстои закупуване и раздаване на компостерите на гражданите.
Инициативата е част от кампанията на Столична община „Компостирай вкъщи“, която цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци. Заявления за участие в кампанията могат да бъдат подавани, освен от граждани, от администрациите на училища, детски градини и детски ясли.
Съгласно Програмата за управление на отпадъците на Столична община 2015-2020г., през 2018 г. са планирани за закупуване около 1000 бр. домашни компостери с обем от 700 л. При ефективна редовна употреба на компостерите с биоразградими отпадъци от домакинствата, както и при три пъти годишно зареждане със зелени отпадъци /треви, храсти, клони/, очакванията са за намаляване на крайния битов отпадък на домакинствата с 550 тона/годишно.
Кампанията на Столична община за предоставяне на безплатни компостери на домакинствата стартира през 2010 г., като общият брой раздадени домашни компостери до момента надвишава 8000 бр.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен