МФ отчита ръст в данъчните приходи за 2017г.

Портфейл

27-12-2017, 15:44

Снимка:

bulgariautre

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Още по Темата:

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет

Съпоставено с данните от 2016г. данъчните постъпления нарастват номинално с 9.7%

По-високи приходи в държавната хазна отчитат от Министерството на финансите (МФ), като в края на октомври ръстът е 8,7% спрямо същия период на миналата година. Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 24 млрд. и 469 млн. лв.

Съпоставено с данните от 2016г. данъчните постъпления нарастват номинално с 9.7%. Ръст се отчита и в приходите от преки данъци – с 10.6%, и от косвени данъци – 7.2%. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 8.9%.

Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14.4% или 865.7 млн. лева. Ръст отчитат и в приходите на Столична община – към края на октомври общата сума възлиза на 529 млн. лева, което е с близо 30 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2016г. Столичани са платили данъци за 258 млн. лв., което е с 19,8 млн. лв повече от 2016 г. Постъпленията от данъка върху превозните средства са 77,6 млн. лв., където също се отбелязва ръст.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"