Министър Валентин Радев: Бъдещето е в развитието на доброволчеството

Тихомир Веселинов, Георги Иванов и Милен Милев от формированието в с. Овча могила са наградени за проявената храброст

Страната ни не бе подмината от тежки кризи в резултат на промените в климата, които предизвикаха загуба на човешки живот и сериозни щети. Сполетяха ни наводнения, бури, силни ветрове, снегонавявания, претърпяхме щети за десетки милиони, обърна се към присъстващите на церемонията директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Николай Николов.

Правителството реагира на ситуацията и преди няколко години бяха приети законодателни промени и Стратегия за развитие на доброволчеството в България. Със закон бе осигурена възможността неправителствените организации и граждани да се сдружават в доброволчески организации за  защита на населението от пожари и бедствия. Резултат от този процес са 3000 добре обучени доброволци, готови във всеки момент да окажат помощ на хора в беда, преминали през учебните центрове на пожарната и получили съответната квалификация, припомни Николов. „Дължим това на ентусиазма на служителите от ГД „Пожарна безопарсност и защита на налесението“, подкрепата на Националната асоциация на кметовете на общините в България и на самите кметове. През идната година ни предстои да подкрепим усилията на още 22 кметове на общини с население под 20 хил. души да създадат доброволни отряди, за да можем в края на предстоящата година да се похвалим, че приблизително 3500 доброволци са обединени в 250 структури към общините.
Доброволчеството е осъзнато решение да дариш безвъзмездно собствения си труд, за да помогнеш със знания и усилия на човек в беда. Благодарение на вас тримата, 30 души продължават да се радват на живота. Благодаря за това, което правите. Бъдете пример за другите, пожела главен комисар Николов.
Благодарим на тримата мъже, които са пример за доброволчеството и показват на практика грижа за другите. Това е бъдещето. Постепенно изпълняваме Националната стратегия за развитие на доброволчеството и виждаме резултата – трима души спасяват 30 в критична ситуация. Благодаря им, както и на кмета за инициативността за осигуряване на оборудването им. Няма политика, коалиции и цветове при спасяването на човешки живот,важно е да поощрим чувствното на съпричастност на хората, които сами се квалифицират, за да помагат на свои съграждани и първи да реагират при необходимост. Благодарим ви всички, заяви министърът на вътрешните работи Валентин Радев на тържеството по награждаването, което се проведе в МВР в присъствието на  пожарникари, служители на министреството, кметовете на Свищов и с. Овча могила Генчо Генчев и Нели Великова, председателят на Националната асоциация на доброволците в България Иван Видоловски.
Тихомир Веселинов, Георги Иванов и Милен Милев от местното доброволно формирование в с. Овча могила са наградените за проявена храброст в конкретна ситуация, застрашаваща живота и здравето на хората.
На 20-и декември около 14.40 часа е получено съобщение за пожар в здравната служба на село Овча могила. На място първи пристигат доброволците Тихомир Веселинов, Георги Иванов и Милен Милев. До пристигане на професионалните пожарни екипи, те предприемат действия за ограничаване на разпространението на огъня и осъществяват извеждането на безопасно разстояние на 30 човека с различни здравословни проблеми.
Доброволчеството в България:
Продължават усилията на правителството за реализиране на целите, заложени в Стратегията за развитие на доброволните формирования в България.
До този момент са изградени почти 220 доброволни формирования, в които участват около 3000 д.
В центровете за обучение на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ доброволците са преминали различни курсове – за действия при пожарогасене, за оказване на първа и долекарска помощ, за извършване на височинно спасяване и др. Доброволните формирования са една от основните части на Единната спасителна система.
Според анализите, за страната ни са необходими близо 5000 обучени доброволци. Търсят се още 2000 смели мъже и жени, със силно развито гражданско самосъзнание. Развитото гражданско общество и активната местна власт имат водеща роля при създаването и развитието на доброволните формирования. Държавата, в лицето на Министерството на вътрешните работи, има координираща функция.