Бизнесът очаква подобряване на икономическата среда през 2018 г.

Все още страната ни има слаб успех в иновациите и електронното управление

Облекчаването на административната тежест за бизнеса, плоския данък и насърчаването на частната инициатива са сред основните фактори за повишаване на икономическата свобода у нас. Това показва анализът на Българската търговско-промишлена палата на международните икономически индекси. Те показват икономическото развитие на над 160 държави в света според различни критерии. Във всички тях България е сред първите 50, съобщава ТВ „Европа“.

Според Олга Чугунска, експерт в „Икономически анализи и политика“ в БТПП: „Най-добре оценени сме по макроикономическата стабилност в страната, и това дава съответно по-предните ни позиции в цялостното ни класиране. И ако направим една такава ретроспекция 10 години назад – например, в една от класациите къде сме били по конкурентоспособност – сме били с 30 места по-назад, отколкото сега. 2017 година сме на 49 място в класацията на Световния икономически форум, отчитаща условията за конкурентоспособност у нас, а през 2007 година, още когато ни приемат в ЕС, сме били на 79 място, което показва един плавен напредък“.

Все още страната ни има слаб успех в иновациите и електронното управление и именно там трябва да се насочат усилията на бизнеса и държавата, допълват от БТПП. Проучванията сред родните фирми обаче показват, че повече от половината от тях очакват ръст през 2018 г.

Според експертът „Фирмите са позитивно настроени към нарастване на заетостта. Също така се забелязва позитивна тенденция за инвестициите, макар че не чак толкова осезаема, както по отношение на заетостта. Също очакванията за приходите от продажби в страната и в чужбина – отново има едни добри очаквания за ръст“.

Липсата на достатъчно квалифицирана работна ръка продължава да е основна пречка пред бизнеса за постигането на още по-голям ръст, допълват от БТПП.