Горските са издали 18 000 актове през изминалата година

Общество

03-01-2018, 06:20

Снимка:

pexels

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Задържаната дървесина по наказателни постановления е над 20 000 куб. м и над 16 000 куб. м дърва за огрев

Близо 18 000 са издадените актове от проверяващите екипи на Изпълнителната агенция по горите и горските предприятия, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите.

Задържаната дървесина по наказателни постановления е над 20 000 куб. м и над 16 000 куб. м дърва за огрев. От нарушителите са отнети и близо 400 моторни превозни средства, над 650 каруци, близо 500 моторни триона, както и други инструменти за дърводобив.

Тези актове са резултат от 370 000 проверки, направени в горите през 2017 г. Над 200 хиляди от инспекциите са направени от мобилните екипи и стражарите на 6-те държавни предприятия. Почти 170 хиляди са проверките, направени от инспекторите от 16-те регионални дирекции на Изпълнителна агенция по горите. Общият брой на проверките, направени в горите за 2017 г. надвишава с над 80 хил. проверките, извършени за 2016 г.

Проверките са за незаконна сеч, за транспортиране на незаконно добита дървесина, без превозен билет или от превозни средства без GPS устройство. Проверките и актовете са и за продажба на незаконно добити дърва за огрев, а също и проверки на физически лица, ловци и риболовци и МПС.

По-интензивният контрол беше разпореден от настоящия екип на Министерство на земеделието, храните и горите през месец май 2017 г. В последните месеци проверките станаха по-чести предвид на зачестилите бракониерски набези в началото и по време на отоплителния сезон.

От месец юни до декември 2017 г. са извършени близо 290 000 проверки за незаконна сеч и нарушения в горите. Само в последните две седмици те са над 25 хиляди. От тях около 10 хиляди от 16-те регионални дирекции на ИАГ и над 15 хиляди от 6-те държавни предприятия.

Близо 1,25 млн. пространствени куб. м дърва за огрев са предоставени от 6-те държавни предприятия по обобщени данни към 18 декември 2017 г. чрез директни продажби на физически лица, което покрива нуждите на 180 000 домакинства.

От ИАГ отчитат, че са преизпълнили плана си за снабдяване на населението с дърва за огрев чрез директни продажби от предприятията е 102 % или с 25 000 куб. м. Предоставените дърва за огрев през 2017 г. са със 100 000 кубически метра или с 9% повече от продаденото от предприятията през цялата 2016 г.

Снабдяването с дърва за огрев за населението през 2017 г. приключи. В някои стопанства имаше известно забавяне при предлагането на дърва за огрев главно поради затруднения при осигуряването на добив на дървесина. Там предприятията и стопанствата работиха и в последните дни на 2017 г. за извършване на тази реализация, където беше възможно, отчитат от горската агенция.

От ИАГ отчитат, че през м.г. са продадени и близо 2 милиона и 650 хиляди плътни куб. метра (около 4 милиона и 650 хил. пространствени куб. м) дървесина от категорията "дърва на юридически лица и еднолични търговци". От нея значителна част от която също се ползва за отопление.

Дърва за огрев освен от държавните горски територии, управлявани от 6-те държавни предприятия, се добиват и предлагат на пазара и от общински и частни гори. Те предоставят около една трета от добива от държавни гори или приблизително 2 милиона пространствени куб. м дърва, поясниха от ИАГ.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен