Прокуратурата предаде на съд 78 лица през месец декември 2017 г.

От тях 19 обвинителни акта срещу 23 лица

През месец декември 2017 г. прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество 70 наказателни производства, като в съда са били внесени 70 прокурорски акта срещу 78 лица. От тях 19 обвинителни акта срещу 23 лица, 40 споразумения за решаване на делото срещу 44 лица и 11 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от Наказателния кодекс срещу 11 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени – едно дело с прокурорски акт срещу за престъпления срещу личността (за извършени блудствени действия), едно дело за престъпления против правата на гражданите (неправомерно използване на търговска марка), 8 дела срещу 10 лица за престъпления против брака и семейството (за неполагане на грижи за дете, неплатена издръжка, съжителстване на семейни начала с непълнолетно лице), 17 дела срещу 23 лица за престъпления против собствеността (кражби, измами), три дела срещу 3 лица за престъпления против стопанството (изпадане в неплатежоспособност, държане на акцизни стоки, без бандерол), едно дело за документни престъпления (ползване на неистински/преправени документи), едно дело за престъпления против реда и общественото спокойствие (хулиганство) и 38 дела срещу 38 лица за общоопасни престъпления (държане на огнестрелни оръжия, боеприпаси или взривни вещества, пътно-транспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство, управление на автомобил с регистрационни табели за друго превозно средство, управление на нерегистрирано моторно превозно средство, държане на наркотични вещества).