Представиха проект за логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа

Като крайната цел е привличане на инвеститори от Китай, Хонконг, Тайланд, Казахстан и Турция

По покана на Областния управител Красимир Кирилов пред членовете на Областния съвет за развитие днес, 10 януари 2018 г., бе представен проект „Логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа“. Проектът е разработен от национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клъстер Черноморска икономическа зона“.

Срещата бе открита от Красимир Кирилов, който отбеляза, че подобен проект работи вече в Румъния, в окръг Констанца, което е довело до развитие на икономическия потенциал на северната ни съседка. На работна среща с областни управители от областите в региона се запознахме с проекта и заявихме желание за развитие на общ регионален клъстер по подобие на „Тракийска икономическа зона“, което безспорно ще доведе до привличане на инвеститори и икономическо развитие на Североизточния и Северен централен район за планиране и в частност на област Добрич, заяви Областният управител.

За представяне на проекта той предостави думата на председателя на сдружението инж. Дойчин Ников, който запозна членовете на Областния съвет за развитие с проекта за „Логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа“. В презентацията инж. Ников постави акцент върху програмите, по които може да се кандидатстват за отпускане на европейско финансиране за създаване на икономически зони, като сподели, че по такъв начин е реализиран проектът в Констанца и продължава изграждане на икономически зони и експо центрове на територията на цяла Румъния. В проекта са заложени бизнес инкубатори, експоцентрове, индустриални паркове и икономически зони, като крайната цел е именно привличане на инвеститори от Китай, Хонконг, Тайланд, Казахстан и Турция. Имаме възможност с реализирането на една такава идея да привличаме преки чуждестранни инвестиции, които да повишават икономическия растеж на региона, както е видно това не само в Румъния, но и в южна България със създаването на „Тракийска икономическа зона“, сподели инж. Ников. Той отбеляза, че за целта е нужна и воля от държавата, за да се извърши модернизация на пристанищата и жп инфраструктурата, както и изграждане на съвременна модерна пътна връзка Варна – Русе. За Добрич „Клъстер Черноморска икономическа зона“ предлага създаване на интермодален терминал на територията на бившето военно летище край града.

След презентацията и последвалата дискусия Областният управител Красимир Кирилов отбеляза, че безспорно доброто развитие на икономиката и региона като цяло изисква да се обединим и работим за постигане на общи цели.