Публично обсъждане на проектобюджета в Каварна

Предвижда се целевата субсидия за капиталови разходи да е в размер на 585 000 лева

Публично обсъждане на проектобюджета на Община Каварна за 2018 г. ще се проведе днес от 11.00 ч. в заседателната зала на общинската управа, съобщават от там.

14 838 000 лева е размерът на приходите и разходите в проекта за бюджет. Планът за собствените приходи е 6 411 000 лева, а постъпленията от централния бюджет са над 8 146 000 лева. Предвижда се целевата субсидия за капиталови разходи да е в размер на 585 000 лева. От имуществени и други данъци крайморската община очаква да събере над 2,4 милиона лева.

Над 4 милиона лева се очаква да са неданъчните приходи. Параметрите на проектобюджета за 2018 г. могат да се видят на сайта на общината, в секция „Бюджет и финанси“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен