Започва заплащането на данък върху превозните средства в Казанлък

Данъкът се плаща на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината

 • Уведомяваме жителите на община Казанлък, че от днес, 15.01.2018 год. могат да заплащат годишния данък върху превозни средства за 2018 год. Данъкът се плаща на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

  На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно - на регистрацията им за движение.

  За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение. 

  Собствениците на кучета следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му. Напомняме на всички, които все още не са регистрирали своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче” в Общинска администрация да направят това до 31.03.2018 г.

  От Общинска администрация напомняме също, че отстъпка 5 на сто ползват лицата, които до 31 януари, т.г. са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства.

  Срокът за плащане на 4 равни вноски е както следва:

  -         До 31.01.2018 г.;

  -         До 30.04.2018 г.;

  -         До 31.07.2018 г.;

  -         До 31.10.2018 г.

  Начини на плащане:

  Плащания в брой и чрез ПОС терминално устройство се приемат в касите на паричен салон на партерен етаж и стая 10, етаж 5 за местни данъци и такси на адрес: гр.Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг № 4.

  Касите на Дирекция „Местни приходи” работят с граждани всеки делничен ден от 8.30 до 17.30 часа, без прекъсване.

  Други начини:

  -         Плащания в брой се приемат и в паричните салони „Български пощи” ЕАД РУ „ЮИР” чрез интернет може да се ползват услугите на EasyPay и Epay.

  -         Във всяко едно „изнесено“ работно място по кметствата на населените места в Община Казанлък.

  Граждани и фирми, които не са платили старите си  задължения могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен