Избират най-доброто домашно вино в Добрич

Победителите се обявяват на 14 февруари 2018 г. от 11.00 часа в АЕМО „Старият Добрич”

И тази година община град Добрич съвместно с Къщата на виното обявяват традиционният   конкурс за най-добро домашно вино.

Ето и регламента за участие:
1. В конкурса могат да участват производители от Община град Добрич.
2. Производителите могат да участвуват само със собствени вина – реколта 2017 г.

3. Категориите в конкурса са:

       А /Червени вина
       Б / Бели вина

       В / Розе

4.Производителите могат да участват в повече от една категория.
5. В конкурса не могат да участват вина, които са изкуствено ароматизирани.
6. Производителите посочват задължително сорта или сортовете, от които е произведено виното.
7. Участниците в конкурса носят проба от всяко вино, с което участват в конкурса.  Пробите трябва да са бистри. Всяка от тях трябва да е в 1 брой стандартна стъклена бутилка 0.750 мл, без етикет.
8. Проби от виното/вината се събират до 11 февруари в Къщата на виното ул. „В. Левски” № 7 /Стария хлебозавод/  тел. за информация: 0886 520138 

9. Вината се оценяват от тричленна комисия от специалисти съгласно Правилника за устройството и дейността на дегустационните комисии, издаден от  Министерството на земеделието и горите

10.Във всяка категория се определят І, ІІ и ІІІ-то място. На спечелилите конкурса се връчват грамота и предметна награда.

11.Победителите се обявяват на 14 февруари 2018 г., 11.00 часа в АЕМО „Старият Добрич”. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"