Учреден е Съветът на учените към министъра на околната среда и водите

Общество

19-01-2018, 16:10

Снимка:

МОСВ

Автор:

bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Министър Нено Димов откри днес учредителното заседание на новия съвет

Съвет на учените към министъра на околната среда и водите беше учреден на тържествено заседание в централната зала на Националния археологически музей. Министър Нено Димов откри днес учредителното заседание на новия съвет, който ще е независим консултативен орган, подпомагащ министъра в провеждането на държавната политика по управлението и опазването на околната среда.

„Науката е фундаментът в човешкото развитие и история. Това стои и в основата на решението за сформиране на Съвет на учените към министъра“, посочи Нино Димов. „Науката е моторът, тя дава енергията, за да се придвижваме напред. Ще отворим съвета към водещи учени ,институти и университети, за да може в широк дебат да се раждат най-добрите решения“, допълни той. Министърът обясни, че критерият при подбора на членовете на Съвета на учените е Рейтинговата система за университетите у нас, която класира висшите училища по професионални направления, приложими в сферата на околната среда. „Най-важното е науката и управлението максимално да се поставят „в услуга на търсенето на баланс между човешкото здраве, чистотата на околната среда и икономическото развитие, защото този е пътят на просперитета и благоденствието, към което се стреми обществото“, заяви министър Димов.

По негова инициатива за участие в Съвета бяха поканени 26-ма представители на академичните среди и научната общност от цялата страна. Сред тях ръководители на звена от БАН и декани на акредитирани висши училища с експертиза по проблематиката на околната среда и водите. На учредителното заседание присъстваха първият министър на околната среда проф. Александър Александров и доц. д-р Ирина Костова, декан на Хидротехническия факултет в Университета по архитектура, строителство и геодезия и министър на околната среда в служебния кабинет на проф. Огнян Герджиков.

„Надявам се министър Нено Димов да има сили и време да реализира идеята си за повече наука в провеждането на държавната политика по управлението и опазването на околната среда. Благоприятно е обстоятелството, че самият министър Димов сам е правил наука“, каза проф. Александров, доайенът сред министрите на околната среда и водите, който пожела успех на учредения Съвет на учените. „Ще сътрудничим ползотворно на министъра и ще работим в екип не само при изготвянето на становища, но и в предстоящото създаване на методики“, заяви готовност доц. Ирина Костова. Всички учредители приветстваха създаването на съвета и заявиха готовност активно да участват в работата му.

Първият конкретен казус, по който министър Нено Димов ще очаква помощ е темата за чистотата на атмосферния въздух. Ще се търсят иновативни научни решения за този проблем. Към съвета ще има специализирани групи, които ще работят по темите за чистотата на водите, опазване на биоразнообразието, кръговата икономика и други проблеми, свързани с опазването на околната среда и водите.

В учредителния лист на Съвета на учените към министъра на околната среда и водите, утвърдени със заповед на министъра са записани имената на председателя – Нено Димов, проф. д-р Вили Харизанова, декан на факултет по растителна защита и агроекология, Аграрен университет – Пловдив, комисар доц. д-р Иван Тодоров, декан на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението”, Академия на МВР – София, проф. д-р Мариана Дончева-Бонева, декан на факултет „Екология и ландшафтна архитектура“, Лесотехнически университет – София, доц. д-р Ивайло Копрев, декан на Миннотехнологичен факултет, МГУ „Св. Иван Рилски“ – София, доц. д-р Стоян Шишков, декан на Биологическия факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. дфн Александър Драйшу, декан на Физическия факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р инж. Валентин Колев, декан на Електротехнически факултет, ТУ – София, доц. д-р Димитър Панайотов, декан на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, проф. д. ик. н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултет, УНСС, доц. д-р инж. Ирина Костова, декан на Хидротехнически факултет, УАСАГ, проф. д-р инж. Мария Кършева, декан на факултет по химично и системно инженерство, ХМУ – София, доц. д-р Петинка Галчева, декан на Факултет по природни науки, ШУ „Еп. Константин Преславски“, проф. д-р инж. Иван Миленов, ръководител на катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта“, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София, проф. д-р Мирослав Цветков, началник на учебен отдел във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна, доц. д-р Веселин Кметов, декан на Химически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. д-р Валентин Ненов, зам.-ректор по научно изследователската дейност, университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, проф. д-р Христомир Брънзов, директор на НИМХ – БАН, проф. д-р Снежанка Мончева, директор на Институт по океанология – БАН, доц. д-р Людмил Вагалински, директор на Национален археологически институт с музей – БАН, доц. д-р Христо Попов, зам.-директор на НАИМ – БАН, доц. д-р Анна Ганева, директор на ИБЕИ – БАН, доц. д-р Христо Хинков, дм, директор на Национален център за обществено здраве и анализи, инж. Богдан Богданов – почетен член, проф. Никола Колев – почетен член, проф. Александър Александров – почетен член, проф. Георги Цанков – почетен член.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен