Мнозинството от софиянци подкрепят мерките за справяне с мръсния въздух

За 86% от анкетираните има проблем с качеството на въздуха в столицата в определени дни от годината

Мнозинството от софиянци оценяват замърсяването на въздуха като един от най-сериозните проблеми на столицата през последните години и са готови да подкрепят широка палитра от мерки за неговото преодоляване, показват резултатите от представително за пълнолетното население на гр. София проучване на агенция Алфа Рисърч, реализирано в периода 15-21 януари сред 800 души по поръчка на Столична община.

Независимо от района, в който живеят, за 86% от анкетираните има проблем с качеството на въздуха в столицата в определени дни от годината. Като основни източници на замърсяване хората сочат автомобилния трафик (51%), отоплението на дърва и въглища (24%) и нерегламентираното горене на отпадъци в някои квартали (19%). Макар и субективна, оценката за основните замърсители, възпроизвежда в значителна степен реалните практики на жителите на града. Всяко второ домакинство в София – или приблизително 600 хиляди души ползват автомобил практически ежедневно. Значително по-нисък е делът на домакинствата, които се отопляват на дърва, въглища или пелети – 9%. Сред тях се открояват най-вече ниско доходни групи, поради което и готовността им да подменят отоплителната си система с по-екологична е сравнително ниска.

Сред обсъжданите през последните седмици възможни решения на проблема, трите най-популярни мерки, които гражданите са склонни да подкрепят, са: ангажимента на Столична община за по-често миене на улиците (93%); осигуряване на безплатен градски транспорт в дни с високо замърсяване (92%); въвеждане на зелен билет на цена от 1лв. за целия ден за пътуване в градския транспорт (89%). Силна е подкрепата и за безплатно паркиране в буферните паркинги срещу билет за използване на градски транспорт (87%). Одобрение за тези мерки изразяват представителите на всички социално-демографски слоеве, независимо от техния социален и материален статус.

По-поляризирано е отношението към рестриктивните по характера си потенциални решения. Така например, затварянето на центъра на София за автомобили в дни с високо замърсяване се одобрява от 60%, но останалите 40% го отхвърлят. Аналогично, 55% одобряват идеята за намаляване на времето за паркиране в синя зона от 2 часа на 1 час, срещу 45%, които му се противопоставят. Евентуално увеличение на цената за паркиране в синя зона се посреща с още по-големи резерви и разделя хората в съотношение 50% : 50%.

Аналогична е нагласата и на самите шофьори: най-голям дял от тях (74%) декларират готовност да ползват буферните паркинги и безплатен или евтин градски транспорт в дни с повишено замърсяване на въздуха. Други 58% биха излезли без автомобила си при наличие на предварителна информация за предстоящо замърсяване. Почти всеки втори е готов да остави автомобила си и да ползва зелен билет за градски транспорт от 1лв. в дни на изострен проблем със замърсяването. Най-ниско (35%) е одобрението за забраната за влизане на автомобили в райони с повишено замърсяване и глоби при нарушаването ѝ.

Поредица от обсъждани цялостни инициативи за превенция и решаване на проблема със замърсяването получават висока обществена подкрепа. 81% е одобрението за извършването на проверки от КАТ на автомобилите в града, дали отговарят на кологичните норми и дали са технически изправни.

По-поляризирани са мненията за санкциите към нарушителите: 43% смятат, че те трябва да бъдат спирани от движение, а 38%, че трябва само да бъдат глобявани. 69% одобряват инициативата за въвеждане на стандарти за дървата и въглищата като се продават само такива с ниско съдържание на пепел и сяра. 60% са позитивно настроени и към идеята да се отказва първоначална регистрация на автомобили, които нямат работеща система за очистване на отработените газове. 54% смятат за полезно поставянето на стикери, отбелязващи екологичния клас на автомобила и в зависимост от това, избирателно допускане на автомобилите до определени зони в дни с високо замърсяване на въздуха.

Наред с очакванията към общината, столичани имат ясно разбиране и за необходимостта от собствения си принос – 69% смятат, че ежедневното поведение на гражданите би допринесло за подобряване на състоянието на въздуха в София, срещу 32% привърженици на тезата, че това е изцяло отговорност на общината. Анализът на данните от проучването показва, че три фактора ще имат ключова роля за успешното решаване на проблема – мотивирането на гражданите към по-отговорно поведение, начинът на прилагане на предвидените мерки и реалният ефект, който ще бъде постигнат и установен със средствата на независим мониторинг.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"