Даряваме бившия ресторант на „Аязмото”, но с условия

Митрополията трябва да изпълни инвестиционните си намерения в срок от 5 години

Община Стара Загора ще дари на Митрополията терена на бившия ресторант „Аязмото” за изграждане на музей, но с определени условия.
  В документа за дарение е записано, че Митрополията трябва да изпълни инвестиционните си намерения в срок от 5 години, да се включи създаването на природонаучна част, свързана с флората, фауната и историята на парка и изграденият обект да бъде изцяло за обществено ползване.
„Ако не се изпълнят условията по дарението имотът ще бъде върнат автоматично на община Стара Загора. На сесията на 31 януари, за да запознае обществеността и съветниците с инвестиционното намерение, е поканен да присъства митрополит Киприан”, обясни председателят на Общинския съвет Таньо Брайков.
  Идеен проект за музея в момента се изготвя, но според арх. Петър Влахов, който е член на Архимандритското настоятелство, той няма да бъде готов до заседанието на Общинския съвет. Когато проектът е готов старозагорци ще бъдат запознати с него, обеща Брайков.
  Земята, върху която е построен ресторанта, е общинска,  с отстъпено право на строеж. Сградата е построена през 1971 година, със застроена площ - 832 кв. м. и РЗП - 2 086 кв.м.
Обектът е собственост на общината от началото на 2013 г., преди това бе на бизнесмена Стойчо Кълвачев. След фалита на фирмата му обектът беше пуснат за продажба от банката кредитор. Бившият ресторант беше откупен от община Стара Загора за 285 000 лева.