Районната прокуратура в Добрич предаде на съд управителя на „Евроманган“ ЕАД

Натрупаните публични задължения към НАП са около 1,5 млн. лева

прокуратура в Добрич предаде на съд управителя и представляващ „Евроманган“ ЕАД Дейвид Уелингс. В Добричкия районен съд прокуратурата е внесла постановление за освобождаването  му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба“. За това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години или глоба.

Делото е внесено в съда по този ред, тъй като съгласно разпоредбите на член 78а, ал. 1 от НК се предвижда задължителното освобождаване на Дейвид Уелингс от наказателна отговорност с налагането на административно наказание „Глоба“ в размер от 1000 до 5000 лева  при едновременното наличие на три предпоставки – деецът да е привлечен за престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до 3 години, да не е осъждан и да не е бил освобождаван до момента от наказателна отговорност. 

Управителят и представляващ „Евроманган“ ЕАД е бил привлечен като обвиняем на 23 ноември 2017 г. от Районната прокуратура в Добрич за това, че в 30-дневен срок от спиране на плащанията на дружеството не е поискал от съда да бъде открито производство по несъстоятелност. Тогава с постановление на  прокуратурата му е била наложена мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 2500 лева. Върху нея съдът е наложил обезпечение по искане на прокуратурата, за да послужи за покриване на част от разноските по делото, които до момента са около 5000 лева.

Районната прокуратура в Добрич е събрала достатъчно доказателства по делото, от които става ясно, че дружеството, на което с концесионен договор е отдадена мина Оброчище, е изпаднало в несъстоятелност от 30 юни 2016 г. Натрупаните публични задължения към НАП са около 1,5 млн. лева. За тези задължения НАП е образувала принудително изпълнение за събирането им.

Отделно от тях „Евроманган“ ЕАД има задължения и към частни кредитори  за доставки и транспорт около 100 000 лева. Само към „Енергопро“ ЕАД дружеството на Уелингс дължи около 300 000 лева. 

Управителят на изпадналото в несъстоятелност дружество „Евроманган“ е  поданик на Кралство Великобритания, със статут на постоянно пребиваващ в България.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"