БНБ: Икономическият ръст решава проблема с работната ръка

1,200 млрд. лева е печалбата на банките за миналата година, а лошите кредити са 11%

Макроикономическата ситуация е много добра. Икономиката за трета година расте с изпреварващ темп спрямо европейската. Основен фактор на растежа е вътрешното потребление, износът се представя добре, публичните финанси са стабилни. Тези акценти постави Димитър Радев - управител на БНБ по време на 12-та годишна среща на бизнеса с правителството.

"Състоянието на банковия сектор е добро", заяви Радев. "Капиталовата адекватност надхвърля 22%. 1,200 млрд. лева е печалбата на банките за миналата година, а лошите кредити са 11%", отчете Радев. Банките навлизат във възходящ лихвен цикъл.

Пазарът на труда - това, което може да помогне за решаване на проблемите, е поддържането на изпреварващ икономически растеж.

Няма различия между Европейската централна банка (ЕЦБ) и политиката на БНБ.

Относно продажбата на Общинска банка, Радев заяви, че става въпрос за една приватизационна сделка, а правомощията на БНБ са фиксирани в закона. Има ясно разписана процедура и изискванията на закона са спазени.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен