ГЕРБ с инициатива за Деня за защита на личните данни

Подготвена бе брошура, в която се разяснява понятието „лични данни“

Структурите на Младежи ГЕРБ в Добрич и Генерал Тошево осъществиха инициатива по повод Европейския ден за защита на личните данни 28 януари. Подготвена бе брошура, в която се разяснява понятието „лични данни“, кой има право да ги обработва, както и съвети как да бъдат защитавани.

Лични данни е всяка една информация, която може да доведе до разпознаване/идентифициране. Това включва абсолютно всичко, което може да доведе до физическа, психологическа, икономическа, социална и културна самоличност. Документите, свързани с получено образование, натрупан трудов стаж или такива, касаещи здравословно състояние отново са вид лични данни, се посочва в брошурата.

Забранено е обработването на лични данни, които разкриват расов/етнически произход, политически, религиозни и философски убеждения, както и лични данни, които се отнасят до здраве и сексуален живот.Изключение се допуска само, ако е дадено изрично съгласие, става въпрос за трудови отношения, съществува опасност за нечий живот и здраве, обработването се извършва от организация с нестопанска цел (НПО или фондация, като евентуалното разгласяване отново става с моето изрично съгласие), в рамките на съдебно производство или за целите на медицината, журналистиката и изкуството.

Мобилните оператори и работодателите могат да копират лична карта само с изричното съгласие на лицето, става ясно още от брошурата.

В нея са включени и препоръки как децата да опазват личните си данни, докато „сърфират“ в интернет.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен