Стартира проучване сред работодателите от областта за необходимостта от кадри

Заралии

27-02-2018, 11:20

Снимка:

Областна управа Стара Загора

Автор:

starazagorautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Без „Зелена зона“ за паркиране от днес в Стара Загора

Ваканция за учениците в Стара Загора

Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на приоритетите на областната политика по насърчаване на заетостта

На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие с председател областния управител Гергана Микова трябва два пъти годишно да набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в Старозагорска област.

Агенцията по заетостта разработи електронен анкетен формуляр, чрез който, съвместно с Комисиите по заетостта, да се организира и проведе проучване сред работодателите. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите и знанията на търсените кадри.

Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на приоритетите на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проучването ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

За по-ефективна организация на стартирането и реализирането на анкетното проучване в пилотната му фаза анкетният формуляр е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубрика : „Проучване за потребностите от работна сила".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен