Окръжен съд - Добрич прекрати две дела за отнемане на имущество

Крими

01-03-2018, 10:59

Снимка:

DobrichUtre.bg

Автор:

dobrichutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Петокласници от СУ “Св. Климент Охридски“ гостуваха в Окръжен съд - Добрич

Причините са неспазени от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество законови срокове

Окръжен съд - Добрич прекрати две дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, поради недопустимост на предявените искове. Причината за прекратяване на делата са неспазени от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество законови срокове, в които би трябвало да започне и да приключи процедурата по проверката на нечие имущество.

         В едното от прекратените  дела се  искаше отнемане на имущество от Анелия Ц. - бивш председател на Варненския административен съд. Ищецът е направил искане за отнемане на сумата от 153 548 лева, като се е позовавал на влязла в сила на 7 октомври 2015г. осъдителна присъда за подкуп срещу бившата съдийка и предположението, че има косвена връзка между това престъпление и претендираната за отнемане сума.

         Другото дело беше образувано по иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от Петър П. от Добрич, неговата бивша съпруга и дружество, еднолична собственост на първия ответник и контролирано от него през 2010г. и 2011година. Комисията е започнала проверка на имуществото, след като първият ответник е бил привлечен като обвиняем за данъчни престъпления. След частичен отказ от първоначално предявените искове, Комисията настояваше от тримата ответници да бъде отнето имущество на обща стойност 342 662.33 лева.

         Съдебните състави и по двете дела са преценили обаче, че Комисията не е спазила определените срокове, в които трябва да започне и приключи процедурата по проверката на имуществото на проверяваните лица. И в двата съдебни акта се посочва, че визираните срокове са задължителни, а не инструктивни и след като Комисията не ги е спазила, тя е изгубила правото си да предяви искове в съда срещу проверяваните лица.

         По делото срещу бившия председател на Варненския административен съд производството пред Комисията е образувано през юли 2008г., а решението за внасяне на мотивираното искане за отнемане на имущество е от май 2016г., почти 7 години след изтичане на законовия срок.

         По другото дело Комисията не е спазила срока, в който би трябвало да вземе решение за започване на проверка на имуществото на Петър П. от Добрич.

Определенията на Окръжния съд съответстват на решение на Върховния касационен съд, постановено в началото на тази година по идентично гражданско дело. Те подлежат на обжалване пред Апелативен съд - Варна.

Преди дни, по същите съображения - недопустимост на предявения иск, в Окръжния съд беше прекратено и друго производство за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 310 818 лева.

        Снимка на Деня

Щрихи от Плевен