ОИЦ– Добрич представя подмерките на малки и средни земеделски стопани

Присъстваха близо 40 члена на организацията

На 1 март екипът на ОИЦ – Добрич представи актуалните за 2018 подмерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 на отчетното събрание на Добруджански фермерски съюз. Присъстваха близо 40 члена на организацията - представители на малки и средни земеделски стопанства в област Добрич. Добруджански фермерски съюз е регистриран като организация с нестопанска цел, за подпомагане на средния и дребен земеделски бизнес . земеделци, инвестицииСъбранието бе открито от Геновева Друмева, управител на ОИЦ-Добрич с кратко представяне на ролята и дейностите на областния център. Михаела Козовска, експерт ИОУ в ОИЦ-Добрич разясни условията за кандидатстване по Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства  по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и очакваната 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР). Интерес предизвика и подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“. Обърнато бе внимание и наподмерките за създаване и финансиране на групи и организации от земеделски производители по ПРСР, като възможносткакто за общи действия, така и подпомагане на собствения бизнес. Вниманието на присъстващите бе насочено към начина на кандидатстване по ПРСР – единствено и само чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Присъстващите оцениха положително полезността на участието на екипа и проявиха интерес за последващи информационни срещи и посещения на място в офиса на Областния информационен център - Добрич за по-подробни разяснения и възникнали въпросиСнимка на Деня

Щрихи от Плевен