Н. Димов ще председателства съвет на ЕС по околната среда в Брюксел

Общество

05-03-2018, 07:39

Снимка:

МОСВ

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Още по Темата:

Министър Димов: Важна е местната общност какво мисли

Министрите по околна среда на държавите членки ще бъдат приканени да споделят вижданията си по два важни незаконодателни въпроса

В Брюксел ще се проведе заседание на Съвета на ЕС по околна среда. То ще бъде председателствано от министъра на околната среда и водите Нено Димов в качеството му на ротационен председател. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

На първото си заседание по време на Българското председателство министрите по околна среда на държавите членки ще бъдат приканени да споделят вижданията си по два важни незаконодателни въпроса. Първата тема, която ще бъде обект на обсъжданията, е как да бъде стимулиран процесът на позеленяване на Европейския семестър. Вижданията на Българското председателство са, че това ще допринесе за повишаването на растежа и ще гарантира нови работни места посредством зелени устойчиви инвестиции.

Вторият въпрос е свързан с т.н. Мини пакет за кръгова икономика, съдържащ съобщения на Европейската комисия относно изпълнение на Плана за действие за кръгова икономика. Държавите членки ще обсъдят какъв би бил най-добрият подход за съществено повишаване употребата на рециклирани пластмаси и последващо повишаване възможностите за печалба от пазара на вторични суровини в ЕС.

Ще обсъдят също и какви мерки на равнище ЕС могат да осигурят икономически стимули за бизнеса за разработване на по-устойчиви пластмасови продукти.

Министър Димов ще запознае Съвета с резултатите от провелия се в началното на февруари т.г. 21 Европейски форум по екоиновации в областта на качеството на въздуха, организиран съвместно от Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия.