Радев: Най-важният приоритет в европейските политики трябва да бъдат хората

Политика

07-03-2018, 06:38

Снимка:

facebook

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Още по Темата:

Радев: Българският и руският народ са свързани от дълбоки духовни и културни връзки

Северозападният регион в България е сред най-уязвимите в Европейския съюз

„Социалните рискове за големи групи от обществото, заетостта и равният достъп за хората с увреждания са съществена част не само от дневния ред на ЕС, но и на България“, заяви днес президентът Румен Радев на среща на с Лука Жайер, председател на групата „Други интереси“ в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Групата е изразител на позициите на различните социални, професионални, икономически и културни организации на гражданското общество.

Двамата обсъдиха възможностите за професионално обучение и консултиране на хората с увреждания, тяхната трудова реализация, създаването на адаптирана работна среда и достойното заплащане на труда им. По време на срещата стана ясно, че президентската администрация подготвя кръгла маса по проблемите на заетостта на хората с увреждания, в рамките на която ще се дискутират посоките за промяна на съществуващия модел на заетост за хората в неравностойно положение на пазара на труда.

Лука Жайер, който притежава сериозна експертиза в сферата на социалната икономика, приветства тази инициатива и се ангажира да съдейства за обмен на добри идеи и практики, които насърчават развитието на социалното предприемачество. Социалното включване и приобщаване на хората с увреждания в България, също бяха сред темите на срещата. Лука Жайер изрази задоволство от включването на заетостта и социалната политика сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Държавният глава подчерта още, че Северозападният регион в България е сред най-уязвимите в Европейския съюз в социално отношение и демография и следва да бъде във фокуса на кохезионната политика на ЕС. „Въпросът за икономическата и социална конвергенция в Европа ще бъде разгледан и по време на срещата на високо равнище в град Русе през месец май с участието на президентите на Румъния и Австрия и представители на местните власти“, отбеляза още Румен Радев.